Beharbidetik,
Igorreko enplegua sustatzen jarraitzeko asmoarekin, honako ekintza hau garatu dugu: 
Enpresetatik Turra, herriko enpresetara zuzenean joateko
aukera izan dezazuen. Oraingo aldian Tourra osatzen duten enpresak:
BATZ,  ILUNBE eta ORMAZABAL dira. 
Bisitaren bidez produkzio zentroa ezagutzeko aukera izango duzu eta kasu batzuetan zuen
curriculuma uzteko aukera ere. 

Desde Beharbide,
con el fin de continuar impulsando el empleo en Igorre, hemos desarrollado una
acción denominada: Tour de empresas, para poder acercarte directamente a las empresas de tu localidad. En esta ocasión las empresas que componen el tour son:
BATZ, ILUNBE y ORMAZABAL. 
A través de la visita a la empresa tendrás la opción de conocer su centro de
producción, y en alguno de los casos dejar tu currículum.