Beste aste batez, enplegu berdean ardaztutako mahaiak – lantaldeak dinamizazioan, ACLIMAri lagundu diogu, zehazki bere talentu arloaran ACLIMATALENTean.

Saio berriak egin dira Bizkaian eta Gipuzkoan, talenturako eta okupagarritasun berderako hainbat programaren barruan. Erakundeak zaintza teknologiko eta adimen lehiakor baten barruan programa horiek ditu, ingurumenaren arloan aukera profesional berriak detektatu eta sortzeko.

Topaketetan parte hartu duten enpresek ezagutza, esperientzia, beharrak eta potentzialtasunak batu dituzte, ingurune osasungarriak, kalitatezko enpleguak, prestakuntza eta barne proiekzioa dituzten langileei eta profil profesionalen eta gaitasunen aniztasunera irekita dagoen merkatua hurbiltzeko.